Upcoming Performances


June 2023

23rd
Friday, Jun 23rd at 8:00PM
24th
Saturday, Jun 24th at 8:00PM
25th
Sunday, Jun 25th at 3:00PM

27th
Tuesday, Jun 27th at 8:00PM
28th
Wednesday, Jun 28th at 8:00PM
29th
Thursday, Jun 29th at 8:00PM
30th
Friday, Jun 30th at 8:00PM

July 2023

1st
Saturday, Jul 1st at 2:00PM  // 8:00PM
2nd
Sunday, Jul 2nd at 3:00PM

4th
Tuesday, Jul 4th at 8:00PM
5th
Wednesday, Jul 5th at 2:00PM  // 8:00PM
6th
Thursday, Jul 6th at 8:00PM
7th
Friday, Jul 7th at 8:00PM
8th
Saturday, Jul 8th at 2:00PM  // 8:00PM
9th
Sunday, Jul 9th at 3:00PM

11th
Tuesday, Jul 11th at 8:00PM
12th
Wednesday, Jul 12th at 2:00PM  // 8:00PM
13th
Thursday, Jul 13th at 8:00PM
14th
Friday, Jul 14th at 8:00PM
15th
Saturday, Jul 15th at 2:00PM  // 8:00PM
16th
Sunday, Jul 16th at 3:00PM

18th
Tuesday, Jul 18th at 8:00PM
19th
Wednesday, Jul 19th at 2:00PM  // 8:00PM
20th
Thursday, Jul 20th at 6:45PM
 
20th
 Opening Night
21st
Friday, Jul 21st at 8:00PM
22nd
Saturday, Jul 22nd at 2:00PM  // 8:00PM
23rd
Sunday, Jul 23rd at 3:00PM

25th
Tuesday, Jul 25th at 7:00PM
26th
Wednesday, Jul 26th at 2:00PM  // 8:00PM
27th
Thursday, Jul 27th at 7:00PM
28th
Friday, Jul 28th at 8:00PM
29th
Saturday, Jul 29th at 2:00PM  // 8:00PM
30th
Sunday, Jul 30th at 3:00PM